Istorija

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, vadinta įvairiais vardais, išgyveno daugybę reorganizacijų:

 

1960-1975 m. - VEISIEJŲ ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKUMAS

Direktorius Vytautas Karoblis, pavaduotoja Teresė Sabaliauskienė.

1967 m. direktore paskiriama Aldona  Benevičienė.

 

1975-1982 m. - VEISIEJŲ ŽEMĖS ŪKIO VALDYMO MOKYKLA

1982 m. direktorė Aldona Benevičienė.

 

1982-1984 m. - VEISIEJŲ 30-JI KAIMO PROFESINĖ TECHNIKOS MOKYKLA

Direktoriumi paskiriamas Jonas Algimantas Štukauskas.

 

1984-1989 m. - VEISIEJŲ 90-JI PROFESINĖ TECHNIKOS MOKYKLA

Direktorius Jonas Algimantas Štukauskas. 1987 m. gražioje miško paunksmėje Kailinių kaime, iškyla nauji mokyklos pastatai.

 

1989-2002 m. - VEISIEJŲ ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

Direktorius Jonas Algimantas Štukauskas.

Nuo 1993m. iki  2013 m. mokyklai vadovavo direktorius  Stasys Saladinskas.

 

Nuo 2002 m. - VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA.

2002 m. lapkričio 12 d. mokykla pervadinama į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą.

2004 m. mokykloje,  akredituota vidurinio ugdymo programa, o 2005 m., pertvarkius mokyklos valdymo struktūrą, greta profesinio mokymo skyriaus įkurtas gimnazijos skyrius. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. įsteigta gimnazijos skyriaus klasė Aštriosios Kirsnos pagrindinėje mokykloje.

2004-2007 m. mokykloje  veikė Marijampolės kolegijos aukštųjų neuniversitetinių studijų filialas,  kuriame buvo realizuojama studijų programa „Turizmo  administravimas“.

2014 m. laikinai direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Makauskas.

Nuo 2015 m. kovo 17 d. mokyklos direktore paskirta  Laimutė Vaitiekūnienė,

Atnaujinta: 2016-02-20