Mokyklos taryba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTOMINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo

2019 m. kovo    d.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 17 straipsnio 4 ir 6 dalimis:

1. T v i r t i n u  šios sudėties Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybą (toliau – taryba):

Vytautas Blaževičius, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas;

RūtaCimakauskienė, UAB „Paukščių gojus“ direktorė;

Kristina Jociunskaitė, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos PB17 grupės mokinė;

Irmina Kudarauskienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė;

LinaSosunovičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė;

VytuolisValūnas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;

Juozas Varnelis, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos ūkio dalies darbuotojas;

Vida Vasiliauskienė, Kaimo turizmo sodybos „Akmenėlis“ bendrasavininkė;

Rūta Žukauskaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė.

2. Į g a l i o j u Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos direktorę Laimutę Vaitiekūnienę tarybos sudėtį viešai paskelbti mokyklos interneto svetainėje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                              AlgirdasMonkevičius

 

 

 

 

 

 

   
 
Atnaujinta: 2019-04-01