Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Elektroninis paštas

1.

Adomavičius Virgilijus

Informacinės technologijos

virgilijus.adomavicius@veisiejutvm.lt

2.

Alšauskienė Vida

Aplinkos dizainas

vida.alsauskiene@veisiejutvm.lt

3.

Blaževičienė Rita

Profesinė etika, estetika

rita.blazeviciene@veisiejutvm.lt

4.

Blaževičius Vytautas

Staliaus darbai

vytautas.blazevicius@veisiejutvm.lt

5.

Busilaitė Vilma

Lietuvių kalba

busilaite.vilma@gmail.com

6.

Stankevičienė Saiva

Kūno kultūra

Būrelio vadovė

saiva.stankeviciene@veisiejutvm.lt

7.

Čeginskienė Irena

Geografija

irena.ceginskiene@veisiejutvm.lt

8.

Čeponienė Asta

Kulinarija, konditerija

asta.ceponiene@veisiejutvm.lt

9.

Čivinskienė Neringa

Kūno kultūra

n.civinskiene@gmail.com

10.

Gibienė Vilija

Chemija

vilija.gibiene@veisiejutvm.lt

11.

Grabauskienė Danutė

Tikyba

danute.grabauskiene@veisiejutvm.lt

12.

Gervelienė Živilė

Biologija

zivile.gerveliene@veisiejutvm.lt

13.

Juškytė Ina

Anglų kalba

ina.juskyte@veisiejutvm.lt

14.

Kazakevičius Valdas

Informacinės technologijos

valdas.kazakevicius@veisiejutvm.lt

15.

Rimas Kauzonas

Darbų ir civilinės saugos

rimas.kauzonas@veisiejutvm.lt

16.

Kozenkova Linutė

Rusų kalba

linute.kozenkova@veisiejutvm.lt

17.

Kudarauskas Vaclovas

Mūrijimo darbai

vaclovas.kudarauskas@veisiejutvm.lt

18.

Prakapienė Akvilė

Fizika

akvile.prakapiene@veisiejutvm.lt

19.

Petrauskienė Rasa

Tikyba

simaniukas@gmail.com

20.

Mačionis Artūras

Sporto būrelio vadovas

arturas.macionis@veisiejutvm.lt

21.

Makauskienė Asta

 Etika

Bibliotekos vedėja

asta.makauskiene@veisiejutvm.lt

22.

Murauskienė Vilija

Mityba ir maisto ruošimas

vilija.murauskiene@veisiejutvm.lt

23.

Plečkaitis Algimantas

Apdailos darbai

algimantas.pleckaitis@veisiejutvm.lt

24.

Ramanauskienė Albina

Turizmo organizavimas

albina.ramanauskiene@veisiejutvm.lt

25.

Kristina Pileckienė

Socialinio darbuotojo programa

kristina.pileckiene@veisiejutvm.lt

26

Stankevičienė Gintarė

Anglų kalba 

gpetuskaite@gmail.com

27.

Stanulienė Edita

Psichologija

edita.stanuliene@veisiejutvm.lt

28.

Sušinskienė Danguolė

Lietuvių kalba

danguole.susinskiene@veisiejutvm.lt

29.

Sušinskas Virginijus

Miškininkystė

virginijus.susinskas@veisiejutvm.lt

30.

Šiuika Algimantas

Informacinės technologijos

akirsna@gmail.com

31.

Šerkšnaitė Asta

Ekonomika

asta.serksnaite@veisiejutvm.lt

32.

Tamašauskas Algimantas

Istorija

algimantas.tamasauskas@veisiejutvm.lt

33.

Varnelis Juozas

Kalvystės būrelis

 juozas.varnelis@veisiejutvm.lt

34.

Zaburienė Salomėja

 Matematika

salomeja.zaburiene@veisiejutvm.lt

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021-02-18