Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Elektroninis paštas

1.

Adomavičius Virgilijus

Informacinės technologijos

virado468@gmail.com

2.

Alšauskienė Vida

Aplinkos dizainas

vida1alsauskiene@gmail.com

3.

Blaževičienė Rita

Profesinė etika, estetika

brita.rita@gmail.com

4.

Blaževičius Vytautas

Staliaus darbai

vytautas.blazevicius.tvm@gmail.com

5.

Busilaitė Vilma

Lietuvių kalba

busilaite.vilma@gmail.com

6.

Stankevičienė Saiva

Kūno kultūra

Būrelio vadovė

Saiva.bendaraviciute@gmail.com

7.

Čeginskienė Irena

Geografija

iceginskiene@gmail.com

8.

Čeponienė Asta

Kulinarija, konditerija

ceponieneasta@gmail.com

9.

Čivinskienė Neringa

Kūno kultūra

n.civinskiene@gmail.com

10.

Gibienė Vilija

Chemija

stichija62@gmail.com

11.

Grabauskienė Danutė

Tikyba

danutegrabauskiene@gmail.com

12.

Gervelienė Živilė

Biologija

ziviliukasx24@gmail.com

13.

Juškytė Ina

Anglų kalba

juskytes27@gmail.com

14.

Kazakevičius Valdas

Informacinės technologijos

valdas.kazakevicius@gmail.com

15. Rimas Kauzonas Darbų ir civilinės saugos dsaugaveisiejutvm@gmail.com

16.

Kozenkova Linutė

Rusų kalba

linutekozenkova@gmail.com

17.

Krasauskas Kęstutis

Fizika

kestutiskrasauskas@leipalingis.lt

18.

Kudarauskas Vaclovas

Mūrijimo darbai

vaclask@inbox.lt

19.

Prakapienė Akvilė

Fizika

baziulieneakvile@gmail.com

20.

Petrauskienė Rasa

Tikyba

simaniukas@gmail.com

21.

Mačionis Artūras

Sporto būrelio vadovas

macionisarturas@gmail.com

22.

Makauskienė Asta

 Etika

Bibliotekos vedėja

asta.m64@gmail.com

23.

Murauskienė Vilija

Mityba ir maisto ruošimas

vilija.murauskiene@gmail.com

24.

Plečkaitis Algimantas

Apdailos darbai

algimantas.pleck@gmail.com

25.

Ramanauskienė Albina

Turizmo organizavimas

ramanalbina@gmail.com

26.

Safronovas Viktoras

Būrelio vadovas

celofanovas@gmail.com

27.

Skripkienė Vidmanta

Matematika

v.skripkiene@inbox.lt

28

Stankevičienė Gintarė

Anglų kalba 

gpetuskaite@gmail.com

29.

Stanulienė Edita

Psichologija

editasta1@gmail.com

30.

Sušinskienė Danguolė

Lietuvių kalba

d.susinskiene@gmail.com

31.

Sušinskas Virginijus

Miškininkystė

 

32. Šiuika Algimantas Informacinės technologijos akirsna@gmail.com

33.

Šerkšnaitė Asta

Ekonomika

sauniastyte@gmail.com

34.

Tamašauskas Algimantas

Istorija

algtam@inbox.lt

35.

Varnelis Juozas

Kalvystės būrelis

 varnelis1@gmail.com

36.

Zaburienė Salomėja

 Matematika

salomeja.zaburiene@gmail.com

 

 

Atnaujinta: 2020-01-27