Neformaliojo švietimo veikla

Neformalusis švietimas Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje vykdomas vadovaujantis Neformaliojo mokinių švietimo organizavimo tvarkos aprašu.

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių  pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. Neformaliojo  mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla yra laisvai pasirenkama ir nėra privaloma.

Neformaliojo švietimo tikslai:

-Formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą.

-Sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.

 

Mūsų mokykloje mokiniai gali rinktis šiuos būrelius:

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS     

2019/2020 M.M.

 

Eil.nr.

Būrelio pavadinimas

Vadovas

1.

Kalvystė

J.Varnelis

2.

Krepšinis

A.Mačionis

3.

Tinklinis

A.Mačionis

4.

Etnografinis ansamblis

L. Jakulevičienė

5.

Estradinis dainavimas

V.Safronovas

7.

Sceninis meistriškumas

R.Blaževičienė

8

Jaunųjų gamtos mylėtojų

V. Sušinskas

9.

Aerobikos

S. Stankevičienė

 

 

 

Atnaujinta: 2020-01-27