Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

Mokslo metus baigia: 

2017 m. birželio 29 d.

              

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 31 d. iki lapkričio 4 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 27 d. iki sausio 6 d.;

pavasario (Velykų) – nuo balandžio 10 d. iki balandžio 14 d.

vasaros – ne vėliau kaip nuo birželio 30 d. iki rugpjūčio 31 d.;

                      

Pusmečių datos:

pirmas pusmetis 2016-09-01 – 2017-01-29;

antras pusmetis 2017-02-01 – 2017-06-29.