Kviečiame mokytis

 Mokyklos pristatymas 2021 m.

https://youtu.be/y26M5TGJCps

 

Pagrindinis priėmimas į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių priėmimas
1.Priėmimo terminai.
2. Priėmimo tvarka.

Kviečiame mokytis 2021 m.

 

Mokykloje gali mokytis:

 

I. Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mokytis į profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programos 9 arba 10 klasės programa gimnazijos skyriuje. Per vienus arba dvejus metus mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir gali toliau mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą arba rinktis kitą profesinio mokymo programą kartu su viduriniu ugdymu. Siūlomos programos:

 

 1. Plytelių klojėjo - tinkuotojo padėjėjo, kodas P21073208. Plytelių klojėjo tinkuotojo padėjėjas II ​">PK
 2. Virėjo, kodas P21101309. Programa virėjo II ">V

 

II. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal trijų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa gimnazijos skyriuje. Mokiniai per 2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą toliau gali rinktis studijas aukštosiose mokyklose arba tęsti mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą. Siūlomos programos:

 1. Padavėjo ir barmeno, kodas P42101302. Padavėjas ir barmėnas IV ​">PB
 2. Apdailininko, kodas P32073205. Programa apdailininkas III ">A
 3. Svečių aptarnavimo darbuotojo, kodas P42101304. Programa svečių aptarnavimo darbuotojas IV ">SA 

 

III. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal vieną iš šių profesinio mokymo programų:

 1. Apdailininko, kodas P32073213. Programa apdailininkas III ">A.
 2. Kompiuterių tinklų derintojo, kodas M43061106. Kompiuterių tinklų derintojas ​">KT
 3. Svečių aptarnavimo darbuotojo, kodas P43101306. Programa svečių aptarnavimo darbuotojas IV ">SA
 4. Socialinio darbuotojo padėjėjo, kodas P43092301. Socialinio darbuotojo padėjėjas IV ">SD
 5. Slaugytojo padėjėjo, kodas M44091301. Slaugytojo padėjėjas ">SP
 6. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, kodas P43092201. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas IV ​">IU

 

IV. Asmenys, turintys profesinę kvalifikaciją, priimami mokytis pagal vieną iš šių tęstinio profesinio mokymo programų:

 1. Apdailininko, kodas T32073213. Programa apdailininkas III ​">A
 2. Kompiuterių tinklų derintojo, kodas T43061203. Kompiuterių tinklų derintojas ​">KT
 3. Svečių aptarnavimo darbuotojo, kodas T43101305. Programa svečių aptarnavimo darbuotojas IV ">SA
 4. Socialinio darbuotojo padėjėjo, kodas T43092301. Socialinio darbuotojo padėjėjas IV ">SD
 5. Slaugytojo padėjėjo, kodas T43091301. Slaugytojo padėjėjas ">SP
 6. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, kodas T43092201. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas IV ​">IU

 

Nuo 2020 m. mokiniai gali rinktis:

 1. Vienu metu mokytis dviejose mokyklose. Bendrojo ugdymo dalykus mokytis pagrindinėje mokykloje arba gimnazijoje ir profesinio mokymo dalykus Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje.
 2. Rinktis mokytis ne visą profesinio mokymo programą, bet tik vieną arba du modulius.

 

Priėmimo į mokyklą sąlygos:

Norintieji mokytis prašymus turi pateikti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/. Pagrindinis priėmimas vykdomas 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d. Papildomas priėmimas planuojamas 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d. Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.

        

 

MODULIŲ SĄRAŠAS

 

 9 ir 10 klasės (1 ir 2 gimnazijos klasės) mokiniams:

 

 Nr.

Profesinio mokymo programa

Modulis

1.

Plytelių klojėjo - tinkuotojo padėjėjo

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas

2.

Virėjo

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas

 

11 klasės (3 gimnazijos klasės) mokiniams:

 

 Nr.

Programa

Modulis

1.

Kompiuterių tinklų derintojo

Duomenų perdavimo tinklų derinimas

2.

Apdailininko

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas

3.

Svečių aptarnavimo darbuotojo

Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje

4.

Padavėjo ir barmeno

Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas