Aktualijos

NUO 2019 M. SAUSIO 1 D. BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 „Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-898 „Dėl biudžetinės įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Veisiejų technologijos ir verslo  mokykla, juridinio asmens kodas: 190807667, buveinės adresas Ryto g. 19, Kailinių km., Veisiejų sen., Lazdijų raj. sav. pertvarkoma į viešąją įstaigą Veisiejų technologijos ir verslo  mokykla. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Po pertvarkymo, valstybės, kaip savininko teises ir pareigas, įgyvendins Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas Vilnius, A. Volano g. 2.

Su įstatais ir praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis, galima susipažinti Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos internetiniame puslapyje www.veisiejutvm.lt  skyriuje Ataskaitos.

 
Ankstesni įrašai


Gruodžio 5 d. 10 klasės mokiniams buvo organizuojama netradicinė dorinio ugdymo pamoka  Genocido aukų muziejuje. Pamokos tema „Asmenybės savikūra. Laisvė, pareiga, tiesa, garbė ir orumas, drąsa“.

2018- 12- 05 d. 10 klasės mokiniai su mokytojomis A. Makauskiene ir R. Blaževičiene lankėsi Vilniuje.  Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje  vyko netradicinė muzikos pamoka

Mokyklos mokomajame bare padavėjų barmenų grupių moksleiviai, vadovaujami profesijos mokytojų A. Čeponienės ir V. Murauskienės, nuo pat ryto ruošėsi popietei .

Lapkričio 29-ąją matematikos mokytoja S.Zaburienė, lietuvių kalbos mokytoja D.Sušinskienė ir istorijos mokytojas A.Tamašauskas pakvietė 9-10-11 klasių mokinius į integruotą pamoką „Raštas, knyga, skaičius istoriniame kontekste“.

Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“, grupė Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojų,