Aktualijos

STASYS SALADINSKAS

Balandžio 5 - osios rytą užgeso Stasio Saladinsko, buvusio Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus, gyvybė.

Stasys Saladinskas gimė 1945 m. vasario 20 d. Maišymų kaime Lazdijų rajone. Baigęs Rudaminos  septynmetę mokyklą, įstojo į Veisiejų žemės ūkio technikumą ir 1967 m., gavęs jaunesniojo agronomo specialybės diplomą, pradėjo dirbti Lazdijų rajone, Verstaminų kolūkyje brigadininku. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją.1972 m.,gavęs agronomo diplomą, dirbo įvairiose pareigose Alytaus, Kauno, Jonavos rajonų žemės ūkio valdybose. Nuo 1993 m. iki 2013 m.Stasys  Saladinskas vadovavo Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai.

Per 20 vadovavimo  metų mokykla tapo moderni švietimo įstaiga, turinti puikią teorinio ir praktinio mokymo bazę. Direktorius turėjo aiškią mokyklos viziją. 2001 m. mokykloje įsteigta pirmoji Lazdijų rajone gimnazija, o 2004 m. mokykloje, pirmoje Alytaus apskrity, buvo akredituota vidurinio ugdymo programa. Be to, remiantis sutartimi su Marijampolės kolegija, 2004-2007m. mokykloje studijavo turizmo administravimo specialybės studentai. Kryptingas  tarptautinių ir respublikinių projektų valdymas dar labiau sustiprino  mokyklos bendradarbiavimą su užsienio mokyklomis ir partneriais. Mokykla  tapo Veisiejų miestelio kultūros centru. Pats direktorius buvo daugelio tradicinių renginių, kaip Respublikinės Pirmosios vagos šventės, menininkų plenero „Veisiejų pavasaris“, iniciatorius.

Direktorius aktyviai dalyvavo Alytaus apskrities profesinio mokymo įstaigų vadovų tarybos, Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos inovatyvių profesinio mokymo įstaigų asociacijos valdybos veiklos srityse. Buvo Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos, Veisiejų bendruomenės komiteto, Agronomų seklyčios narys. Jam suteiktas Žemės ūkio ministerijos organizuoto konkurso „Lietuvos kaimo spindulys - 2007 “ laureato vardas. 2009 m. rajono laikraščio „Lazdijų žvaigždė“  skaitytojai išrinko Stasį  Saladinską „Metų žmogumi“. 2010 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, 2013 m.- Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklu, 2017 m.- Jonavos rajono savivaldybės Garbės ženklu. Stasys Saladinskas ir Aloizas Urbonas išleido knygą „Svajonių kryžkelėje”, skirtą mokyklos 50-čiui.

Stasys Saladinskas dirbo sąžiningai ir pareigingai. Tai buvo ne tik reiklus, planingai ir racionaliai dirbantis vadovas, bet ir rūpestingas, tėviškai šiltas žmogus. Nuoširdų, kūrybingą, iniciatyvų vadybininką  mylėjo mokiniai, gerbė tėvai ir bendradarbiai. Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. Juk liko gerumo Tiltas, jungiantis jį mylėjusius žmones. Nenumaldoma gėla plevena širdyse, tačiau ką nors pakeisti ne mūsų jėgoms - tai Aukščiausiojo valia, kuriai turime paklusti.

Dabar labiausiai norisi užjausti, paguosti ir palaikyti Stasio Saladinsko artimuosius, ypač sūnus Rytį ir Saulių, netekusius paties brangiausio žmogaus. Netekties dieną ir vėliau liekame su jais, guodžiame ir palaikome.

 Gerbiamas Direktoriau, tegul Jūsų gyvenimas ir netikėtas išėjimas būna testamentas mums visiems. Jūsų šviesus atminimas mus, Jūsų bendradarbius, ragins dirbti taip kantriai, kaip dirbote Jūs, taip aukotis ir mylėti žmones – kaip Jūs mylėjote. Prie Jūsų gėlės palinkę pagarbiai – Jums pagarbiai mes galvas nulenkiam žemai... Ilsėkitės ramybėje...

 
Ankstesni įrašai


Kovo 27 d. mokiniai dalyvavo jau antrą kartą organizuojamame Nacionaliniame ekonomikos egzamine.

2019 – 03 – 20 d. 9 klasės mokiniai kartu su mokytoja R. Blaževičiene ir socialine pedagoge L. Varneliene  lankėsi Druskininkuose M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. 

Pasaulinė Žemės diena – kovo 20-oji!

Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose.

Rašėme Nacionalinį diktantą 

Ir šiais metais tradiciškai mokykloje rašėme  Nacionalinį diktantą. 

,,Padėk sustabdyti patyčias"