Aktualijos

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS VEISIEJŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOJE

Veisiejų technologijų ir verslo mokykla tęsia tarptautinių mobilumo stažuočių tradicijas ir jau ne pirmą vasarą sudaro galimybes profesinę kvalifikaciją įgijusiems VTVM absolventams išvykti į stažuotes užsienyje. Šią vasarą VTVM absolventai turėjo galimybes įgyti realios tarptautinio darbo patirties dalyvaudami stažuotėse pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „Tiltas į darbo rinką“.

Profesijų absolventai šių metų liepos mėnesį dalyvavo stažuotėse verslo įmonėse Maltoje ir Jungtinėje karalystėje. Šios stažuotės suteikė galimybę įgyti profesinių įgūdžių ir kompetencijų siekiant optimaliai prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių ir nuolat tobulėjančių darbo technologijų.

Stažuočių metu absolventai darbo vietose pakėlė jau turimų profesinių įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai. Absolventai taip pat įgijo specifinių profesinių kompetencijų, pagilino jau turimas praktikes profesines žinias. Dalyviai susipažino su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais darbuotojams, pagilino savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Stažuotės dalyviai taip pat įgijo tarptautinio bendravimo patirties, užmezgė naujų pažinčių, susipažino su stažuotės šalių kultūra bet tapo tolerantiškesni ir savarankiškesni, įgijo verslumo žinių.

Stažuočių užsienyje metu pasiektas pagrindinis projekto tikslas: suteikti absolventams galimybę įgyti realios darbo patirties siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje.

Stažuočių metu įgyta ir pripažinta reali profesinė darbo patirtis įmonėse, šiuolaikinės technologijos ir darbo rinkos tendencijas atitinkančiose praktikos vietose padidino dalyvių sėkmingesnio, greitesnio ir tvaresnio įsidarbinimo galimybes.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam absolventui išduoti Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys įgyvendintą stažuotę ir įgytą patirtį bei pripažįstami visoje Europos Sąjungoje.

Šis projektas absolventams yra pilnai finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo remiant Europos Komisijai.
Ankstesni įrašai


Mokyklos baigimas ir profesijos įgijimas- vienas iš ypatingai svarbių gyvenimo etapų, nuo kurio prasideda naujas- karjeros kelias.  Šiandien įteikėme  diplomus ir į naują gyvenimo kelią išlydėjome 95 Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos absolventus.

2019 m. birželio 21 d. 10 val.

kviečiame į

 

2019 m. gegužės 30 – birželio 1 dienomis Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centre (Tbilisis) vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Lietuvių kultūros ženklai Sakartvele“. Šiame moksliniame seminare Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai atstovavo gimnazijos skyriaus vedėja Salomėja Zaburienė, socialinė pedagogė Laima Varnelienė, lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Sušinskienė ir profesijos mokytojas Virginijus Sušinskas.

2019- 05- 29 Dalyvavome A.Kirsnos pagrindinėje mokykloje, kur vyko  karjeros dienos. Veisiejų TVM PB 17-18 grupės moksleiviai kartu su profesijos mokytojomis Asta Čeponiene ir Vilija Murauskiene  

Gegužės 28 dieną Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje vyko netradicinė pamoka „Fizinis aktyvumas prieš žalingus įpročius“.