Aktualijos

Kartvelų ir veisiejiečių draugystės šviesa

Graži draugystė tarp Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro prasidėjo 2016 metais. Jos iniciatorius ir puoselėtojas yra mūsų kraštietis profesorius Vidas Kavaliauskas, Sakartvelo technikos universiteto garbės daktaras, Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas. Jis dažnas svečias mokykloje. Profesorius supažindina pedagogus su Sakartvelo lituanistikos centro veikla, Sakartvelo tradicijomis, papročiais, vedė mokiniams inovatyvią lietuvių kalbos pamoką „Lietuvių kalba pasaulio kalbų kontekste“. Jo vadovaujami Sakartvelo Lietuvių kalbos ir kultūros centro studentai dalyvavo mokyklos bendruomenės vakaronėje „Draugystės tiltas jungia mus“. O 2019-ųjų  metų pradžioje  profesorius  pakvietė mokyklos bendruomenę dalyvauti Tarptautiniame moksliniame  seminare, kurį organizavo pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos baltistikos projektą „Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklos prioritetai 2019 metais“. Projektą vykdė Vilniaus kolegija ir Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras, partneriai – Vilniaus verslo kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele, Sakartvelo lietuvių bendruomenė „Rūta-GEO“.

Tarptautiniame seminare  „Lietuvių kultūros ženklai Sakartvele”, vykusiame  Tbilisyje gegužės 30-birželio 1d. dalyvavo mokslininkai ir dėstytojai iš Lietuvos  (Vilniaus verslo kolegijos, Vilniaus kolegijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto), Sakartvelo technikos universiteto,  Suomijos (Helsinkio universiteto), Latvijos (Rygos universiteto), Austrijos (Vienos universiteto) lituanistikos ir baltistikos centrų. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai atstovavo gimnazijos skyriaus vedėja Salomėja Zaburienė, socialinė pedagogė Laima Varnelienė, lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Sušinskienė ir profesijos mokytojas Virginijus Sušinskas. Mokslinio seminaro, trukusio 2 dienas, metu perskaityti 38 pranešimai, tarp jų ir Veisiejų TVM pedagogų:  Laima Varnelienė  ir  Salomeja Zaburienė  skaitė pranešimą “Lazdijų rajono ir Sakartvelo ryšiai”,  Danguolė Sušinskienė  –  “Sakartvelo vaizdai Sigito Gedos kūryboje”. Be to, buvo organizuotos trys edukacinės programos: „Lietuvių kultūros pėdsakai Tbilisyje“, „Antano Vilkutaičio-Keturakio takais Boržomyje“ ir Kachetijos karalystėje. Be mokslinio seminaro programos, buvo papildomai organizuota kelionė Gruzijos karo keliu, aplankytas Samebos vienuolynas Kazbeko papėdėje. Dalyvavimas šiame seminare buvo neįkainojama patirtis, neišdildomi įspūdžiai ir pažintis su nuostabiais Sakartvelo žmonėmis, ypač šauniuoju jaunimu, kuris myli savo gimtąjį kraštą ir Lietuvą, puikiai kalba ne tik savo gimtąja kartvelų, anglų, rusų kalbomis, bet ir lietuvių  kalba. 

Tai buvo stimulas dar kartą dalyvauti  Tarptautiniame moksliniame  seminare. 2019 spalio 3d. Vilniaus kolegijoje vykusiame seminare "Kartvelų kultūros ženklai Lietuvoje" buvo perskaityta 18 pranešimų. Iš jų 10 pranešimų perskaitė Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro esami ar buvę studentai. Ypač žavėjo studentai, skaitę pranešimus lietuviškai. Mano pranešimo tema – „A.Vienuolio legenda „Užkeiktieji vienuoliai – kartvelų kultūros atspindys“. Lietuvių rašytojas legendoje akcentuoja kartvelų tikėjimą į krikščionių Dievą, amžiną Laisvės siekimą, pasiaukojančią Meilę Tėvynei ir artimam, įspūdingos  gamtos, tradicijų ir papročių puoselėjimą. Tokių savybių turintys žmonės siekia Laimės, bet savanaudiškumas, gobšumas pražudo juos pačius ir artimuosius. Nežmoniškas elgesys nepateisinamas. Todėl lietuvių rašytojo  A.Vienuolio  legenda – tai žinutė mums iš XXa. pradžios. O prabėgus šimtmečiui po A. Vienuolio  parašytų  garsiųjų Kaukazo legendų, lietuviai ne tik plūsta į Sakartvelą savo akimis pamatyti fantastiškų gamtos vaizdų, pajusti kartvelų kultūros žavesį, bet ir džiaugiasi sulaukę svečių iš Sakartvelo.

Tokia šventinė diena mūsų mokykloje buvo spalio 5 – oji, nes čia vyko Tarptautinio mokslinio seminaro edukacinė programa Sakartvelo lituanistikos centro delegacijai: edukacijos Veisiejuose – „Mažojoje  kultūros sostinėje 2019“,  Vainežerio parke, miške – „Pažink grybus ir medžius“. Sias edukacijas vainikavo  bendra kartvelų ir mokyklos bendruomenės vakaronė. Džiugu, kad vakaronėje  netilo lietuviškos ir kartveliškos kalbos, skambėjo dainos, sukosi poros šokio ar žaidimo ritmu. Svečiai išmoko nusipinti  tautiškas Lietuvos ir Sakartvelo pynutes. Tarp įvairių veiklų visi vaišinosi nuostabiais dzūkiškais patiekalais. Labai gera ir linksma buvo visiems. Išsiskyrėme  švytinčiais veidais, su viltimi susitikti.

Nuoširdžiausiai dėkojame iškiliam mūsų kraštiečiui profesoriui Vidui Kavaliauskui už galimybę  tęsti jo pradėtą labai prasmingą ir gražų Lietuvos ir Sakartvelo kultūrų dialogą. Nuoširdžiai dėkojame mokyklos bendruomenei ir administracijai, ypač mokyklos direktorei Laimutei Vaitiekūnienei ir direktorės pavaduotojui ugdymui Romualdui Makauskui, už palaikymą,  pasitikėjimą, pritarimą įvairiems sumanymams. Tikime, kad užsimezgusios kartvelų ir mokyklos bendruomenės draugystės šiluma šildys ir švies, kad bendruomenė suras daugybę bendradarbiavimo formų ne tik su Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centru, bet ir su Vilniaus kolegijomis.

 

 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 Danguolė Sušinskienė

 
Ankstesni įrašai


         “Mokytojau,,,tu ateini į klasę ir tarsi aktorius užmiršti savo rūpesčius. Gyveni suplanuotą 45 minučių gyvenimą. Mokai ne tik taisyklių, tiesų, formulių ar dėsnių.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje mokiniai, mokytojai ir trečiojo amžiaus universiteto studentai minėjo #Beactive renginį.

Rugsėjo mėnesį vyksta Europos judumo savaitė "Žingsniuokime kartu". 

Ar girdi-  ir vėl skambutis aidi.
Vadovėliuose nubudo raidės.
Į klases plačiai duris atvėręs
Grįžta vasaros takais rugsėjis.

2019 - 09 – 02d.

Ant mano delno vasara dar šoka,                     

Jau paskutinė gula pradalgė,

Smagu be nuoskaudos pažvelgt į žmogų,

Visiems, visiems geriausio palinkėt. (J.Jakštas )