Aktualijos

REKOMENDACIJOS DĖL ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ

Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi tarptautinių institucijų ir kitų šalių
rekomendacijomis ir siekdama išvengti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo, teikia
rekomendacijas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) ne sveikatos sektoriaus institucijose.


Kvėpavimo takų apsauga


• Ne sveikatos sektoriaus darbuotojams, atliekantiems pavestas funkcijas, kvėpavimo takų apsaugai
pakanka vienkartinių veido kaukių.
• Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) siūlo naudoti 2 ar 3 klasės daleles
filtruojančius respiratorius FFP2 arba FFP3, kai yra artimas kontaktas (mažiau negu 2 metrai) su
įtariamu ar patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju.
• Teikiant paslaugas uždarose patalpose turi būti įrengtos pertvaros ir patalpos nuolat vėdinamos ir
valomos. Jei šių sąlygų neįmanoma užtikrinti ir kontaktas trunka ilgiau nei 15 minučių bei nėra
galimybių išlaikyti didesnį nei 2 metrų atstumą tarp asmenų, rekomenduojama naudoti FFP2 arba
N95 respiratorius, tačiau jei yra FFP2, N95 respiratorių trūkumas, galima naudoti vienkartines veido
kaukes. Šioje situacijoje veido kaukę turėtų dėvėti ir paslaugos gavėjas.
• Respiratoriai FFP2, N95 keičiami kai jie užsiteršia, kai per jį tampa sunku kvėpuoti. Šie respiratoriai
gali būti naudojami ne ilgiau kaip 8 valandas.
• Vienkartinės veido kaukės keičiamos kai sudrėksta, bet ne rečiau kaip kas 4 valandas.
• Dėvint kaukes, būtina nuolatinė rankų higiena, draudžiama liesti kaukę rankomis.


Rankų apsauga


• Kai yra galimybė nusiplauti ir dezinfekuoti rankas, vienkartinės pirštinės nėra būtinos.
• Vienkartinės pirštinės keičiamos priklausomai nuo kontakto su galimai užterštais paviršiais
dažnumo. Jos turi būti pakeičiamos nedelsiant po tiesioginio kontakto su įtariamu ar nustatytu
COVID-19 liga (koronaviruso infekcijos) sergančiu asmeniu.
• Vienkartinės pirštinės neturi būti dezinfekuojamos dezinfekciniai skysčiais ir naudojamos
pakartotinai jas nusiėmus.


Bendros rekomendacijos

• Ilgalaikės globos ir slaugos įstaigose asmeninių apsaugos priemonių naudojimui galioja asmens

sveikatos priežiūros įstaigoms taikomos rekomendacijos
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Rekomendacijos%20del%20infekciju
%20kontroles%20priemoniu%20ASPI.pdf).
• Apsirengiant ir nusirengiant asmenines apsaugos priemones, vadovautis Sveikatos apsaugos
ministerijos paskelbtomis rekomendacijomis
(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/rekomendacijos%20ASPI%20del%20
AAP%20naudojimo.pdf).
• Jei darbo metu kontaktuojama su asmenimis su aiškiai išreikštais kvėpavimo takų infekcijų
simptomais, jiems turi būti uždedama veido kaukė.
• Atliekant darbą būtina išlaikyti socialinį atstumą, laikytis rankų higienos taisyklių, dažnai vėdinti
patalpas, užtikrinti dažnesnį patalpų valymą ir dezinfekavimą

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200
327%20(1).pdf).


                                 Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiomis tarptautinėmis rekomendacijomis:
1. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). World
Health Organization, Interim guidance, 27 February 2020.

2. Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-
19; World Health Organization, Interim guidance, 21 March 2020.

3. Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with
suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV); ECDC, February 2020.*
4. Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection presenting with
mild symptoms, and management of their contacts; World Health Organization, Interim guidance,
04 February 2020.
5. Getting your workplace ready for COVID-19; World Health Organization, 3 March2020.

 

Links:
------
[1]
http://www.saugipradzia.lt/puslapis/skirkite-2-gyventoju-pajamu-mokescio-gpm-vsi-saugi-pradzia
[2] https://www.sdg.lt/
[3] http://www.sdg.lt/
 
Ankstesni įrašai


Pamokų laikas

Mokyklos administracija ir mokytojai dirba nuotoliniu būdu.

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

2020 m. vasario 28 dieną 9 ir 10 klasės mokiniai dalyvavo integruotose matematikos – dailės pamokose „Ornamentika“.
Pamokos pradžioje matematikos mokytoja Salomėja Zaburienė priminė mokiniams, kokios yra geometrinės figūros ir kaip skaičiuojamas jų perimetras bei plotas.

Nacionalinis diktantas

Sveikiname geriausiai nacionalinį diktantą

mokykloje

parašiusias mokines

Vasario 24 dieną 9 klasės moksleiviai su mokytoja V.Alšauskiene vyko į Veisiejų krašto muziejų, kuriame buvo pravesta netradicinė dailės pamoka