Aktualijos

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0013

Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas: Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-01-07

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-06-30

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".

Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių specialistų poreikį Lazdijų rajono savivaldybėje, Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje įrengti šiuolaikinę paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: 

Mokomųjų patalpų skirtų paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių profesiniam mokymui remontas

Paslaugos asmenims ir socialinė gerovė švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas

Projekto biudžetas: 496.906,29Eur.
Ankstesni įrašai


Karjeros šuolis

2020-1-LT01-KA102-077501

 

 

Įvairių profesijų absolventai šių metų liepos mėnesį dalyvavo stažuotėje įmonėse Maltoje. Ši stažuotė suteikė galimybę įgyti profesinių įgūdžių ir kompetencijų siekiant optimaliai prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių.

Šiemet Lietuvoje fiksuojamas itin išaugęs norinčiųjų mokytis profesinėse mokyklose skaičius. Kaip praneša Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), liepos 7 d. duomenimis, norą mokytis rinkoje paklausaus amato bendrojo priėmimo sistemoje jau pareiškė 12,3 tūkst. stojančiųjų.
 

Projektas

"MOKYTIS NIEKADA NEVĖLU"

 

 Įpusėjus birželiui fiksuojamas didelis profesinio mokymo populiarumas – šiemet norą mokytis rinkoje paklausaus amato bendrojo priėmimo sistemoje jau pareiškė beveik 6,4 tūkst. stojančiųjų, tai 40 proc. daugiau nei tokiu pačiu laiku pernai. 2019 m. birželio viduryje, siekdami mokytis profesinio mokymo įstaigose, buvo užsiregistravę 4,6 tūkst. stojančiųjų.

Mokykloje gali mokytis:

  1. Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mokytis į profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programos 9 arba 10 klasės programa gimnazijos skyriuje. Per vienus arba dvejus metus mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir gali toliau mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą arba rinktis kitą profesinio mokymo programą kartu su viduriniu ugdymu. Siūlomos programos: