Aktualijos

INFORMACIJA DĖL REORGANIZAVIMO

INFORMACIJA DĖL REORGANIZAVIMO

 

Pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos reorganizavimo sąlygos, kurios nustato viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ tvarką.

Viešųjų įstaigų duomenys:

 1. Reorganizuojama viešoji įstaiga – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla:
  1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
  2. buveinės adresas – Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Kailinių k., Ryto g. 19;
  3. juridinio asmens kodas – 190807667;
  4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą, – Juridinių asmenų registras.
 2. Reorganizavime dalyvaujanti viešoji įstaiga – Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“:
  1. teisinė forma – viešoji įstaiga;
  2. buveinės adresas – Vilnius, Žirmūnų g. 143;
  3. juridinio asmens kodas – 305239644;
  4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“, – Juridinių asmenų registras.
 3. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Viešoji įstaiga Veisiejų technologijos ir verslo mokykla reorganizuojama prijungiant prie viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“.
 4. Po reorganizavimo tęsianti veiklą įstaiga – viešoji įstaiga Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.
 5. Po reorganizavimo pasibaigianti įstaiga  – viešoji įstaiga Veisiejų technologijos ir verslo mokykla.
 6. Po reorganizavimo pasibaigiančios viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos teisės ir pareigos 2021 m. rugsėjo 1 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Profesinio mokymo centrui „Žirmūnai“.
 7. Su reorganizavimo sąlygomis nuo 2021 m. birželio 11 d. galima susipažinti viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos internetinėje svetainėje http://www.veisiejutvm.lt/ir viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“internetinėje svetainėje https://www.mczirmunai.lt/blog.
 8. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti internetinėje svetainėje https://www.mczirmunai.lt/ataskaitos/.
 9. Viešosios įstaigos Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti internetinėje svetainėje http://www.veisiejutvm.lt/veikla/finansines-ataskaitos.
 10. Su po reorganizavimo veiksiančios viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ įstatų projektu galima susipažinti 309 kabinete, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius.

 

 

Reorganizavimo sąlygos

 
Ankstesni įrašai


Brangūs tėveliai, seneliai, laimingos Tėvo dienos!

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos valgykla nuo 2021 m. gegužės 19 d.  atnaujina darbą.

Mama yra viskas - ji mūsų paguoda sielvarte, mūsų viltis kančioj ir mūsų stiprybė bejėgiškume. Ji yra meilės, gailestingumo, užuojautos ir atlaidumo šaltinis. (Kahlil Gibran)

,,Knygos nuskaidrina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina jį tauriausiems siekiams, aštrina protą ir švelnina širdį.“ (Viljamas Tekerėjus)

Balandžio 23 –oji - Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena, minima visame pasaulyje Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu.

Projekto tikslas - didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre.