Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas)

ĮSAKYMAS

DĖL Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo

Įsakymas dėl Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo

Tarybos darbo reglamentas

Tarybos darbo reglamentas

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos posėdžio protokolas Nr.1

 

 

Atnaujinta: 2019-05-29