Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas)

ĮSAKYMAS

DĖL Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo

Tarybos darbo reglamentas

Tarybos darbo reglamentas

Tarybos posėdžių protokolai

Tarybos posėdžio protokolas Nr.1

 

 

Atnaujinta: 2020-02-11