Darbo užmokestis

2018 metų  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:

Eil. Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

Skaičius

I ketvirtis

Suma (Eur)

II ketvirtis

Suma (Eur)

III ketvirtis

Suma (Eur

1.

Vadovai

3

982,27

982,27

1004,80

2.

Skyrių, padalinių vadovai

5

742,00

742,00

750,10

3.

Specialistai

7

562,23

562,23

563,89

4.

Kvalifikuoti darbininkai

10

431,16

431,16

421,35

5.

Darbininkai

13

400,00

400,00

400,00

6.

Mokytojai (etatui)

 

535,52

535,52

982,26

 

2017 metų  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:

Eil. Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

I ketvirtis

Suma (Eur)

II ketvirtis

Suma (Eur)

III ketvirtis

Suma (Eur)

IV ketvirtis

Suma (Eur)

2017 vidutinis

Suma (Eur)

1.

Vadovai

4

938,42

947,07

947,07

947,07 944,91

2.

Administracija

9

450,69

480,09

480,09

480,09 472,74

3.

Ūkio personalas

21

391,58

400,69

400,69

400,69 398,42

4.

Mokytojai

45

519,92

525,84

525,84

525,84 524,36

 

2016 metų  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:

Eil. Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

I ketvirtis

Suma (Eur)

II ketvirtis

Suma (Eur)

III ketvirtis

Suma (Eur)

2016 vidutinis

Suma (Eur)

1.

Vadovai

4

830,61

830,61

832,83

831,72

2.

Administracija

9

368,11

368,11

380,00

374,06

3.

Ūkio personalas

21

350,00

350,00

380,00

365,00

4.

Mokytojai

45

491,85

491,85

509,72

500,79

  

2015 metų  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis:

Eil. Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

I ketvirtis

Suma (Eur)

II ketvirtis

Suma (Eur)

III ketvirtis

Suma (Eur)

IV ketvirtis

Suma (Eur)

2015 vidutinis

Suma (Eur)

1.

Vadovai

4

728,76

851,35

1037,64

827,50

861,31

2.

Administracija

9

518,44

364,45

431,70

355,91

417,63

3.

Ūkio personalas

21

341,06

337,47

342,53

325,00

336,52

4.

Mokytojai

45

509,59

528,63

558,19

485,88

520,57

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2018-10-17