Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Mokyklos vizija: 

Ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenybę, kuri mokydamasi visą gyvenimą, konstruktyviai konstruktyviai vertintų ir keistų visuomenę visuomenę.

Mokyklos misija: 

Padėti mokiniams įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, parengti darbui besikeičiančios socialinės aplinkos sąlygomis.

Atnaujinta: 2018-01-16