Aktualijos

DARBUOTOJŲ VIZITAS Į PRANCŪZIJĄ PAGAL ERASMUS + PROGRAMĄ

Erasmus+ programos mobilumo projektą „ES šalių patirtis taikant pameistrystę“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034942.

 

Projekto koordinatorius – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, partnerio teisėmis projekte dalyvavo Varėnos technologijos ir verslo mokykla bei Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Prancūzijoje priimantis partneris buvo įmonė „Eurl Aristote“, vadovaujama ponios dr. Giedrės Cibulskaitės-Veršinskienės.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes konsorciumo institucijų personalui susipažinti su Prancūzijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma patirtimi ir šią praktiką vėliau taikyti savo organizacijose.

Paryžiuje dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, pameistryste, inovatyviais mokymo metodais, pameistrystės ir profesinio mokymo licėjų skirtumais, pameistrystės privalumais, apmokėjimu ir lengvatomis darbdaviams. Seminaro metu buvo pristatyta lyginamoji Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje analizė, pameistrystės įstatyminė bazė, darbo sutartys su darbdaviu, pameistriu ir mokymosi įstaiga, pameistrystės mokymosi programos.

Profesijos mokytojai lankėsi ir stebėjo darbą Turquetil profesiniame licėjuje, Pierre Lescot licėjuje, Diderot licėjuje, virėjų ir padavėjų pameistrystės centre Lycee Belliard ir profesiniame  licėjuje. Su darbų vadovu Pascal Wolf buvo aptariami aktualūs klausimai: bendradarbiavimas su įmonėmis, kuriose dirba stažuotojai, galimas bendradarbiavimas, partnerystė. Vyko diskusijos, kaip užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. Visus projekto dalyvius labai sujaudino susitikimas su organizacijos „Turbulences“, įdarbinančios autistus padavėjais, virėjais, direktoriumi Philippe Duban ir pavaduotoju Remi Savouillan. „Turbulences“ profesijos mokytojai turėjo galimybę stebėti ir patys dalyvauti siuvimo, filmų montavimo, akrobatų užsiėmimuose.

Vizito dalyviai džiaugiasi susipažinę su Prancūzijos praktinio mokymo organizavimo pameistrystės forma ir patirtimi, o taip pat ir gautais Eurl „Aristote“ pažymėjimais bei europass mobilumo dokumentais.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Ankstesni įrašai


Vasara artėja visu gražumu. Kartais žmogus, gerdamas žiedų aromatą, pamiršta, kad po Velykų, septintą savaitę ateina sekminės.

Gegužės 10 dieną mes, Veisiejų tehnologijos ir verslo mokyklos etnografinio ansamblio "Pasagėlė" dalyviai jau ketvirtą kartą maloniai buvo pakviesti į Veisiejų kultūros namus Meilės Deivės Mildos etninę popietę.

Balandžio 26 d. Dzūkijos nacionaliname parke PB16 grupės (12 klasės) mokiniams vyko integruota aplikos apsaugos, biologijos ir lietuvių kalbos pamoka, į kurią  lydėjo mokytojai Živilė Gervelienė, Danguolė Sušinskienė ir Virginijus Sušinskas.

         Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos atstovai -  direktorė Laimutė Vaitiekūnienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Makauskas, profesinio mokymo skyriaus vedėja Albina Ramanauskienė, KT16 gr. mokinė Aistė Sasnauskaitė ir PB16 gr. mokinė Gabrielė Mockevičiūtė  - balandžio 20 d. dalyvavo . Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo centre vykusiame renginyje  "STUDIJŲ MUGĖ", pristatė mokyklą, atsakė į lankytojus dominančius klausimus.

Balandžio 23 d. mokykloje vyko finansinio raštingumo pamoka. Darius Lynykas iš  AB SEB banko Alytaus skyriaus mokė mokinius planuoti savo finansus, tvarkyti biudžetą, saugiai naudotis elektroninės prekybos tinklapiais ir aiškino tai, kodėl svarbu neišleisti gaunamų pinigų iš karto, o sumaniai taupyti, kad vėliau galėtum įgyvendinti savo svajones.

Nė vienam dalyviui nekilo klausimas,  kad žmogaus gerovei itin svarų indėlį turi finansinių žinių bei įgūdžių turėjimas. Svečias atsakė į mokinių klausimus, diskutavo,  o patiems aktyviausiems  pamokos dalyviams įteikė dovanėles.