Aktualijos

Tarptautinis bendradarbiavimo veiklos tarpsektorinis seminaras Nyderlanduose

Šių metų birželio 13-15 d. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos projekto vadovė Rita Balsevičienė dalyvavo programos „Erasmus+“ Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos tarpsektoriniame seminare „The Impact of Staff Mobility“. Seminaras vyko Nyderlanduose, Zandvoort mieste. Jame dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių iš daugybės Europos šalių. Seminarą organizavo Nyderlandų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (National Agency Erasmus+ Education & Training the Netherlands). Seminaro uždaviniai – integruoti Erasmus+ profesiniame tobulėjime dalyvavusių mokytojų, kitų organizacijos darbuotojų įgytas žinias ir patirtį į savo organizacijos strateginį vystymąsi ateityje; nustatyti "Erasmus + mobilumo projektų poveikį mokytojams ir kitiems organizacijos darbuotojams; nustatyti tobulintinas sritis į esamų ir būsimų mobilumo projektų planavimo, atrankos, rengimo, pristatymo, vertinimo, skatinimo ir tolesnių priemonių srityse kokybę; dalintis idėjomis ir gerosios praktikos patirtimi įgyvendinat mokytojų, kitų organizacijos darbuotojų „Erasmus+“ mobilumo projektus.

 
Ankstesni įrašai


Birželio 22 dieną Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje 2017 – 2018  mokslo metus baigėme gražiu renginiu. Graži ir jautri šventė, kurios metu net 157 absolventams buvo tam tikro gyvenimo etapo užbaigimas – diplomo įteikimas, atsisveikinimas su mokytojais, draugais, mokykla. Kitai daliai susirinkusiųjų – artėjančių atostogų nuotaika.

2018 m. gegužės 2 – 11 d. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Romualdas Makauskas, Vilija Murauskienė, Algimantas Plečkaitis, Asta Šerkšnaitė, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai Rita Nauckūnienė, Arvydas Pocius, Daiva Sabulienė bei Varėnos technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai Lina Eidukonienė, Daiva Gliebienė ir Nijolė Juškelienė dalyvavo 10 dienų stažuotėje Prancūzijoje.

Vasara artėja visu gražumu. Kartais žmogus, gerdamas žiedų aromatą, pamiršta, kad po Velykų, septintą savaitę ateina sekminės.

Gegužės 10 dieną mes, Veisiejų tehnologijos ir verslo mokyklos etnografinio ansamblio "Pasagėlė" dalyviai jau ketvirtą kartą maloniai buvo pakviesti į Veisiejų kultūros namus Meilės Deivės Mildos etninę popietę.