Mokinių tarybos veiklos planas

                                                                                                                                               

VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA

 

MOKINIŲ  TARYBOS  VEIKLOS  PLANAS

2018/2019 m. m.

 

 

 

Mokinių  tarybos  posėdžiai :

 

Data

1

Darbotvarkėje:

  1. Supažindinimas su Mokinių tarybos veikla, nuostatais.
  2. Mokinių tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai.
  3. Mokinių prevencinės grupės rinkimas.
  4. Mokinių tarybos darbo plano aptarimas.
  5. Stipendijų skirstymo nuostatų aptarimas.
  6. Mokytojų dienos organizavimo aptarimas.

09

2.

Dėl Mokytojo  dienos organizavimo.

09

3.

Dėl akcijos „Nevėluok“

10

4.

Dėl Kalėdų šventės organizavimo.

11

5.

Dėl „STOP- AIDS“ renginio  organizavimo.

12

6.

Dėl Savaitės be patyčių ir  Žemės  dienos organizavimo

03

7.

Dėl Mokinių tarybos veiklos aptarimo.

04

8.

Dėl 2018 – 2019 m. m. užbaigimo šventės organizavimo.

05

9.

Posėdžiai iškilus nenumatytiems reikalams, klausimams.

Visus metus

 

                                Organizaciniai  darbai:

 

 

1. Pagal  poreikį  organizuoti  visuotinius  mokinių  ir  mokytojų  susirinkimus.

Visus metus

 

2.  Aktyviai  dalyvauti  mokykloje  organizuojamuose  renginiuose.

Visus metus

 

3.  Domėtis aktualiais mokinių bendruomenei klausimais, juos svarstyti ir  teikti  siūlymus  pedagogų  ar  mokyklos  tarybai.

Visus metus

 

4.  Dalyvauti projektuose.

Visus metus

 

5.  Dalyvauti prevencinėje veikloje.

Visus metus

 

6. Bendradarbiauti su mokyklos pedagogais.

Visus metus

Atnaujinta: 2019-05-28