NUOTOLINIS MOKYMAS

Teisės aktai

Įsakymas karantino laikotarpiui
Atmintinė

Informacija dėl nuotolinio darbo

Nuotolinio mokymo tvarka
Atsakingi darbuotojai už informacijos teikimą
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
ŠMSM rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu
ŠMSM rekomendacijos dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu
Rekomendacijos mokiniams dėl nuotolinio mokymo

Pamokų tvarkaraštis

9 kl.
10 kl.
ST19
PB19
KT19V
KT19T
KTD19T
ST18
PB18
KTD18

 

Atnaujinta: 2020-04-21