NUOTOLINIS MOKYMAS

Teisės aktai

Įsakymas karantino laikotarpiui
Atmintinė

Informacija dėl nuotolinio darbo

Nuotolinio mokymo tvarka
Atsakingi darbuotojai už informacijos teikimą
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
ŠMSM rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu
ŠMSM rekomendacijos dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu
Rekomendacijos mokiniams dėl nuotolinio mokymo

 

 

Atnaujinta: 2021-01-05