NUOTOLINIS MOKYMAS

Teisės aktai

LRV nutarimas dėl karantino skelbimo
Atmintinė

Informacija dėl nuotolinio darbo

Direktorės įsakymas dėl nuotolinio mokymo
Nuotolinio mokymo tvarka
Atsakingi darbuotojai už informacijos teikimą
ŠMSM rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu
ŠMSM rekomendacijos dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu
Rekomendacijos mokiniams dėl nuotolinio mokymo

 

 

Atnaujinta: 2021-01-05