Aktualijos

„Kai nušvinta žemė ir dangus...“2019

          Gruodžio 19 d. mokyklos posėdžių salėje  vyko adventinė popietė „Kai nušvinta žemė ir dangus“. Popietėje dalyvavo Veisiejų parapijos klebonas Žydrūnas Burnys, etnologė Gražina Kadžytė, esami ir buvę mokyklos darbuotojai.

          G. Kadžytė papasakojo apie Kalėdų laukimo tradicijas, kaip kiekvienas šeimos narys prisidėdavo prie šio laikotarpio  įprasminimo...  Klebonas. Ž. Burnys  priminė  kokia yra Kūčių, šv. Kalėdų prasmė, kokia nesuvokiamai didelė dovana tai yra kiekvienam tikinčiajam...

         Po tikybos mokytojos  D. Grabauskienės žodžių kiekvienas susimąstė: ar tikrai suvokiame, kad Dievas veikia per mus, per mūsų mintis, per mūsų rankas? Ar dažnai sakome „...teesie Tavo valia...“? Ar pastebime tik materialius turtus turinčius,  o ne tuos, kurie iš tiesų yra karaliai - Dvasios karaliai...

       Etikos  mokytoja A. Makauskienė paragino dažniau pamąstyti, kas mes esame vieni kitiems, ką mes reiškiame vieni kitiems... Juk tik būdami drauge esame stiprūs, pasitikintys ir tikintys...

      Po kalėdaičio pasidalijimo, šiltų apsikabinimų ir nuoširdžių palinkėjimų rinkomės į baro klasę, kur vaišinomės, bendravome, klausėmės Irinos Bielskienės  ir Daivos Janulevičienės  atliekamų dainų...

      Neskubėjome skirstytis...

      Renginį organizavusios dorinio ugdymo mokytojos Asta Makauskienė ir Danutė Grabauskienė palinkėjo visiems stiprybės ir skalsos, gerumo ir meilės. Meilės, kuri visada yra šalia mūsų ir kuri visada yra mumyse...

 
Ankstesni įrašai


Sveikinimas su Šv. Kalėdom ir Naujais 2020 metais

2019 – 12 – 20  mokykloje vyko Kalėdinis karnavalas „Talentų šou- 2019“.  Šventiškai išpuoštoje aktų salėje širdis džiugino mokinių pasirodymai- šilti žodžiai, mokinių atliktos dainos, šokiai, vaidinimai.

Gruodžio 19d. mokykloje fizinio ugdymo mokytoja Saiva Stankevičienė organizavo “Kalėdinį smiginio turnyrą 2019m.”. Atkakli kova vyko trejose grupėse, tarp merginų, vaikinų ir administracijos darbuotojų.

Į mano sielą jau atėjo Kalėdos… Gruodžio 18 dieną teko laimė klausyti “Metų paskaitos lituanistui“ - “ Lietuvybė ir europietiškumas: apie autentiką kalboje ir būtyje”, kurią skaiė doc.dr. Naglis Kardelis. Vilniaus universiteto didingumas, garbinga auditorija, iškilminga nuotaika nuteikė sakraliai.

gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 14.30 val. posėdžių salėje