Projektai

VYKDOMI PROJEKTAI:

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra

 

 

ĮGYVENDINTI:

 

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA

Universalios sporto aikštelės Veisiejų TVM sporto aikštyne rekonstrukcija
Mokomojo ūkio modernizavimas

 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas
Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Pietų Lietuvos regione
Lazdijų regiono gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas

 

SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA

Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos statybininkų praktinio mokymo bazės modernizavimas

 

MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ PROGRAMA

Ateities energija mano mieste
Stažuotė ES šalyse – sėkmingos karjeros pradžia
Mobilumas – tai kelias atsiskleisti asmeniui ir jo profesionalumui
Virtuvė be sienų
Mobilumas – kitokia gamybinės praktikos patirtis
Pažink nacionalinės virtuvės kalbą

 

ERASMUS+ PROGRAMA

,,ES šalių patirtis taikant pameistrystę"
„Pastatų renovatorius“
„Sužinok! Išmok! Tobulėk!“

Kulinarinio paveldo įvairovė
Darbuotojų įgūdžių tobulinimas: DARBAS SU RIZIKOS GRUPĖS VAIKAIS
Sužinok! Išmok! Tobulėk!
Lietuvos viešbučių paslaugų gerinimas, ugdant personalo gebėjimus

 

KITI PROJEKTAI

Kaligrafija – raiškaus rašymo menas

Atnaujinta: 2020-02-25